Заповнення електронної декларації

 

Оновлені роз’яснення, матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення 
е-декларацій:

І. Види декларацій та порядок їх подання


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/i-vydy-deklaratsij-ta-poryadok-yih-podannya/

ІІ. Суб’єкти декларування


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/ii-sub-yekty-deklaruvannya/

ІІІ. Члени сім’ї суб’єкта декларування


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/iii-chleny-sim-yi-sub-yekta-deklaruvannya/

IV. Загальні положення щодо відображення відомостей про об’єкти декларування


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/iv-zagalni-polozhennya-shhodo-vidobrazhennya-vidomostej-pro-ob-yekty-deklaruvannya/

V. Об’єкти нерухомості


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/v-ob-yekty-neruhomosti/

VІ. Об’єкти незавершеного будівництва


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/vi-ob-yekty-nezavershenogo-budivnytstva/

VІІ. Рухоме майно (крім транспортних засобів)


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/vii-ruhome-majno-krim-transportnyh-zasobiv/

VІІІ. Транспортні засоби


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/viii-transportni-zasoby/

ІХ. Цінні папери


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/ih-tsinni-papery/

Х. Корпоративні права


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/h-korporatyvni-prava/

ХІ. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hi-yurydychni-osoby-trasty-abo-inshi-podibni-pravovi-utvorennya-kintsevym-benefitsiarnym-vlasnykom-kontrolerom-yakyh-ye-sub-yekt-deklaruvannya-abo-chleny-jogo-sim-yi/

ХІІ. Нематеріальні активи


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hii-nematerialni-aktyvy/

ХІІІ. Доходи, у тому числі подарунки


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hiii-dohody-u-tomu-chysli-podarunky/

ХІV. Грошові активи


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hiv-groshovi-aktyvy/

XV. Банківські та інші фінансові установи


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/xv-bankivski-ta-inshi-finansovi-ustanovy/

XVІ. Фінансові зобов’язання


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/xvi-finansovi-zobov-yazannya/

XVІІ. Видатки та правочини


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/xvii-vydatky-ta-pravochyny/

XVІІІ. Робота за сумісництвом


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/xviii-robota-za-sumisnytstvom/

XIX. Членство в організаціях та їхніх органах


https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/xix-chlenstvo-v-organizatsiyah-ta-yihnih-organah/

ХХ. Особливості декларування окремих категорій осіб (військовослужбовців, працівників СБУ)
https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hh-osoblyvosti-deklaruvannya-okremyh-kategorij-osib-vijskovosluzhbovtsiv-pratsivnykiv-sbu/

ХХІ. Особливості декларування в окремих ситуаціяхhttps://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hhi-osoblyvosti-deklaruvannya-v-okremyh-sytuatsiyah/

ХХІІ. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ)
https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hhii-povidomlennya-pro-suttyevi-zminy-v-majnovomu-stani-psz/

ХХІІІ. Повідомлення про відкриття валютного рахунка (ПВВР)
https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hhiii-povidomlennya-pro-vidkryttya-valyutnogo-rahunka-pvvr/

ХХІV. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю
https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hhiv-vidpovidalnist-za-porushennya-vymog-finansovogo-kontrolyu/

- матеріали щодо заповнення е-декларацій, які розміщені на вебсайті Національного агентства: 
https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/

- роз’яснення Націанального агентства щодо е-декларування із можливістю пошуку по тексту:
 http://bit.ly/3a2Rlbt

- онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е-декларування»:
 https://cutt.ly/8zM6rtV

- ресурси сторінки Офісу розбудови доброчесності, де можна дізнатися як правильно заповнювати е-декларації й отримати відповіді на запитання «що, де, коли і як?»: https://cutt.ly/yz1usdu

- ресурси сторінки Facebook Офісу розбудови доброчесності: 
https://www.facebook.com/prosvita.nazk;

- ресурси сторінки Facebook Національного агентства: 
https://www.facebook.com/NAZKgov;

- ресурси Telegram каналу Національного агентства: 
https://t.me/NAZK_gov_ua;

- дані контакт-центру для допомоги декларантам: 
+38(044)200–06–94 
та електронної скриньки для вирішення технічних питань: 
support@nazk.gov.ua

Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Джерело: 

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування
Джерело: 
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 13.02.2020
щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю
Джерело: