Про порядок знищення насіння та садивного матеріалу

22.05.24

Що робити суб'єкту господарювання, якщо в нього наявне насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі або садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях?

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 грудня 2018 року №613 затверджено "Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях", відповідно до частин п'ятої та шостої статті 17 Закону України "Про насіння і садивний матеріал"статей 18 та 19 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"пунктів 7-9 "Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року №50.

Вимоги Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, які є власниками насіння або садивного матеріалу. У разі наявності у суб'єкта господарювання насіння та/або садивного матеріалу, яке втратило посівні та/або товарні якості, вилучене з обігу та не може використовуватись за призначенням і це документально оформлено, він у триденний строк направляє заяву до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби з проханням направити посадову особу, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва для нагляду за процесом знищення.

Зазначена процедура здійснюється за рахунок власника насіння та/або садивного матеріалу.

Посадова особа відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва (далі – Інспектор) детально вивчає документальне оформлення обставин виникнення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, візуально оглядає насіння та/або садивний матеріал, за яким ініційовано знищення.

Після детального аналізу вищевикладених обставин Інспектор встановлює спосіб знищення та можливість самостійного знищення насіння та/або садивного матеріалу власником насіння за місцем його зберігання або направлення його на знищення до підприємства, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

У триденний строк після отримання заяви від власника насіння Інспектор повідомляє місцеву державну адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території яких заплановано здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу, про час та місце знищення та встановлює контакти представника місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, який буде брати участь у знищенні.

Далі відбувається фактичне знищення насіння та/або садивного матеріалу шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів під наглядом Інспектора та за участю представників власника насіння, місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, а у разі знищення на підприємстві, яке відповідає вимогам статті 19 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" – представника підприємства, що проводило знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Інспектор проводить відеофіксацію або фотофіксацію знищення та складає відповідний акт у чотирьох примірниках з додаванням до нього копії заяви як невід'ємної його частини.

У разі необхідності, кожною із сторін може висловлюватися окрема думка щодо знищення та відображатися в акті про знищення як невід'ємна його частина.

Після підписання акту про знищення Інспектор направляє по одному його примірнику:

·   власнику насіння;

·   підприємству, що здійснювало знищення (у разі залучення);

·   державній адміністрації або місцевому органу самоврядування.

Ще один примірник акту про знищення залишається в Головному управлінні.

 

Управління фіто санітарного контролю Головного управління

                  Держпродспоживслужби у Вінницькій області

Повернутись