Змінено обсяг повноважень органів місцевого самоврядування: ДПС

02.02.22

Законом № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі - Закон № 1914) розширено обсяг повноважень органів місцевого самоврядування. 

Про це інформують фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

У частині одержання податкової інформації від податкових органів

Зокрема, в переліку функцій контролюючого органу передбачено подання органам місцевого самоврядування такої звітності (у тому числі по платниках податків - юридичних особах) у розрізі джерел доходів згідно з Бюджетним кодексом (підпункт 19-1.1.53 пункту 19-1.1 статті 19-1 розділу І Кодексу, абзаци четвертий - шостий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 розділу І Кодексу):

- про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях; 

- про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов'язань та/або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання. 

Закон № 1914 уточнив, що таку звітність органи місцевого самоврядування вправі отримувати від податкових органів за запитом у розрізі всіх платників податків, а не лише по юридичних особах, як це було передбачено до 1 січня 2022 року (абзаци сьомий і восьмий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 розділу І Кодексу). Унаслідок таких змін у органів місцевого самоврядування з'являється можливість одержувати більш якісну інформацію, необхідну для планування бюджетів та моніторингу їх виконання.

Щодо надання податкової інформації 

Також Законом № 1914 до повноважень органів місцевого самоврядування віднесено надання інформації контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок щодо виділених земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування з наданням копій наступних документів:

- документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина); 

- реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

- кадастрового плану земельної ділянки з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); 

- сертифіката на право на земельну частку (пай) (за наявності) (новий підпункт 12.4.5 пункту 12.4 статті 12 розділу І Кодексу).

Ця інформація потрібна податковим органам для нарахування земельного податку фізичним особам - власникам зазначених земельних ділянок, і контролю за його сплатою. Передбачено, що таку інформацію надаватимуть в електронному вигляді в порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів. 

Надання зазначеної інформації контролюючим органом на користь органів місцевого самоврядування не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом та/або поширенням персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних (новий абзац другий підпункту 21.1.5 пункту 21.1 статті 21 розділу І Кодексу).

Повернутись