Виконання доручень голови облдержадміністрації щодо проведення інвентаризації водних об’єктів, гідротехнічних споруд та хвойних насаджень розташованих на території району

26.12.17

 

На виконання доручення голови облдержадміністрації №01.01-11/4782 від 14.08.2017р. та з метою уточнення переліку об’єктів, право оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах та окремих водних об’єктів які втратили господарську діяльність, а також підтримання стабільності русел річок в районі створено комісію з обстеження водних об’єктів розташованих на відповідних територіях. Районна комісія провела обстеження всіх водних об’єктів розташованих на відповідних територіях. Проінвентаризовано 241 водний об’єкт загальною площею 1862,5га в тому числі за межами населених пунктів 158од, в межах населених пунктів 83 од. Із них 111од. перебуває в оренді, 30 – загального користування, 14 висохло, 22од.  – можливе висихання чи болото. Крім того 47 водних об’єкти мають площу менше 1 га.

 Стосовно водних об’єктів, що мають малу площу, глибину чи ті, що вже пересохли або перетворились на болото буде прийнято відповідне рішення про їх подальше переведення в іншу категорію земель, як не придатних для рибогосподарських потреб.

Також на виконання іншого доручення голови облдержадміністрації «Про проведення інвентаризації гідротехнічних споруд, розташованих на території області» від 09.11.2017 року за №01.01-11/6684 в районі, розпорядженням голови райдержадміністрації та голів ОТГ утворено інвентаризаційні комісії та забезпечено проведення інвентаризації. В результаті встановлено, що в районі налічується 177 гідроспоруд, з них 38 знаходяться в незадовільному стані, 1-в аварійному. За результатами інвентаризації, головам відповідних територіальних громад та орендарям водних об’єктів, на яких розташовані гідроспоруди, що не мають власника, буде рекомендовано вжити заходів стосовно оформлення на них правовстановлюючих документів; на гідроспоруди, що перебувають в аварійному стані та становлять потенційну загрозу – терміново вжити додаткових заходів щодо їх першочергового ремонту та відновлення.

Для забезпечення раціонального використання та відтворення лісів в районі проведена інвентаризація хвойних насаджень. Всього нараховується 1437 га хвойних насаджень, з них потребують лісогосподарських заходів: рубки догляду-124 га, санітарні рубки вибіркові - 705 га, санітарні рубки суцільні-1 га. Загальний стан насаджень слідуючий: в задовільному стані-1436 га, незадовільному стані – 1 га.

Повернутись