Просимо залучатися усіх бажаючих жителів району стати присяжними!

29.05.24

Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Тульчинською районною радою оголошується додатковий добір до списків присяжних Тульчинського районного суду м. Тульчин

Термін подання заяв (згода бути присяжним) - до 12 червня 2024 року.

Документи подаються за адресою:

  • м. Тульчин вул. Миколи Леонтовича, 1, каб. 314;

Відповідальні посадові особи:

  • В.о начальника загального відділу– КАСЬЯНЮК Микола Миколайович (тел. 2-24-01);

Особам, які бажають стати присяжними, необхідно подати наступний пакет документів:

Після закінчення строку подачі документів буде створена робоча група з питань формування списків присяжних, на засіданні якої будуть розглянуті подані документи і сформовані списки присяжних, які надалі будуть затверджені рішенням Тульчинської районної ради.

Інформація про осіб, які виявили бажання стати присяжними, буде розміщуватися на Інформаційному порталі Тульчинської районної ради та на офіційних сторінках соціальних мереж.

Всі зацікавлені особи можуть подавати свою інформацію (відомості), яка (які) їм відома (відомі) про осіб, які виявили бажання стати присяжними, на електронну адресу - tulchrayrada@ukr.net, а також за адресоюм. Тульчин вул. Миколи Леонтовича, 1, каб. 314 (канцелярія – для письмової інформації).

УВАГА! Додатково повідомляємо, що

присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом, і надав згоду бути присяжним.

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 124-6 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме:

1) справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів;

4) виявляти повагу до учасників процесу;

5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

Повернутись