СЕКТОР «ТУЛЬЧИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ

28.03.23

Проходження військово-лікарської комісії

(запитуєте-відповідаємо:зразки документів)

 

Для чого військовослужбовцю проходити військово-лікарську комісію (ВЛК)?

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби, встановлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Де військовослужбовець проходитиме комісію?

Військовослужбовці проходять ВЛК за територіальним принципом. Після закінчення лікування ви можете отримати направлення на ВЛК (крім випадків, коли ВЛК проходите без направлення, за хворобою).  У направленні вказується назва медичного закладу, де буде проведено медичний огляд ВЛК. Скоріш за все, це буде той заклад, де він лікувався, або той, що розташований поблизу військової частини.

Під час воєнного стану також створюються позаштатні ВЛК при цивільних закладах охорони здоровʼя, де можуть перебувати на лікуванні військовослужбовці. Такі ВЛК на рівні з позаштатними ВЛК закладів охорони здоровʼя в системі Міністерства оборони України можуть проводити медичний огляд військовослужбовців після лікування та приймати відповідні постанови . Проте цивільні комісії на практиці інколи не видають висновків про придатність.

Як військовослужбовцю отримати направлення на проходження ВЛК?

Направлення на проходження ВЛК видає командир військової частини, головний лікар військового госпіталю або начальник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Без направлення висновок ВЛК не буде містити прив’язки до придатності, а лише пов’язання поранення із захистом Батьківщини та рекомендацію на реабілітацію. Якщо військовослужбовець лікувався в розташуванні військової частини або після лікування в госпіталі може самостійно прибути до військової частини, направлення на проведення ВЛК видасть командир в/ч.

Для цього необхідно скласти рапорт або ж можна вирішити питання з безпосереднім командиром у телефонному режимі. Якщо стан здоров’я не дає змоги прибути до військової частини, рекомендацію може дати головний лікар госпіталю або начальник ТЦК СП. Якщо лікування відбувається в іншій територіальній одиниці, ніж військова частина військовослужбовця, необхідно тимчасово стати на військовий облік в місцевому ТЦК СП.

Отримати направлення у військовій частині, головного лікаря військового госпіталю:

ЗРАЗОК

 

Командиру військової частини ______

________________________________

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, посада, звання, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

Р А П О Р Т

Я, _____________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання, військової частини №         ___) перебуваю на лікуванні після отриманого поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, з діагнозом ______________________ .

З метою визначення придатності/непридатності до проходження військової служби, прошу видати мені направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією; службову характеристику для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та пакет інших документів, необхідних для проходження медичного огляду..

 

 

_______________ 202_ року                                   (підпис) / (Прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Командиру військової частини ______

________________________________

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, посада, звання, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

Р А П О Р Т

Я, _____________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання, військової частини №         ___) перебуваю на лікуванні після отриманого поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, з діагнозом ______________________ .

З метою визначення придатності/непридатності до проходження військової служби, прошу видати мені направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією; службову характеристику для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та пакет інших документів, необхідних для проходження медичного огляду..

 

 

_______________ 202_ року                                   (підпис) / (Прізвище та ініціали)

 

Як довідка про обставини травми впливає на висновок ВЛК?

Якщо є на руках довідка про обставини травми, у яких військова частина правильно зазначила всі дані, тоді висновок ВЛК міститиме привʼязку поранення “так, повʼязане з захистом Батьківщини” або “повʼязане з виконанням обовʼязків військової служби”. Ці висновки рівнозначні між собою і є підставою для найвищої суми одноразової грошової допомоги (після проходження МСЕК).

Без довідки про обставини травми також можна пройти ВЛК, проте висновок може бути з формулюванням “Захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма), ТАК, повʼязане з проходженням військової служби”, яке передбачає менший розмір одноразової грошової допомоги.

Якщо ви пройшли ВЛК без довідки про обставини травми, але пізніше все ж її отримали, то маєте право звернутися до тієї самої ВЛК та внести зміни до висновку.

Постанови ВЛК щодо придатності. Можливі сценарії відповідно до висновку

Якщо командир військової частини не видає довідки про обставини травми, необхідно скаржитись на бездіяльність до штабу оперативного командування, якому підпорядкована частина, або до Військової служби правопорядку.

Отримати у ВЛК:

 

 

a) Придатний

Військовослужбовець повертається до своєї військової частини.

б) Непридатний до проходження військової служби з виключенням з військового обліку

Такі постанови повинні бути реалізовані негайно. Під час реалізації такої постанови на підставі наказу командира військової частини військовослужбовець звільняється зі служби, про це робиться позначка у військовому квитку/тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. У випадку відсутності такого наказу необхідно подати рапорт про звільнення з документами, що підтверджують підстави для звільнення (постанова ВЛК). Після видання наказу про звільнення військовослужбовець здає справи та посаду і виключається зі списків військової частини.

У разі відмови у достроковому звільненні з військової служби за станом здоров’я, рішення повідомляється із зазначенням причини відмови. Таке рішення можна оскаржити в судовому порядку шляхом подання позовної заяви.

в) Непридатний до військової служби з переоглядом через 6 -12 місяців”

Постанова “Непридатний до військової служби з переоглядом через 6 -12 місяців” приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців.


На жаль, наразі законодавство не чітке щодо тимчасово непридатних військовослужбовців. На практиці вони перебувають у військових частинах, проте не виконують службові обовʼязки, які не відповідають їхньому стану здоровʼя.

г) Обмежено придатний

У постанові ВЛК у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані у такому випадку (з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку).

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, – непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Відповідно до такого рішення ВЛК, командир робить наказ про переведення на іншу посаду.

Якщо військовослужбовцю відомо про вакантну посаду в іншій військовій частині, що відповідає його обмеженню придатності, – рекомендуємо отримати відношення з тієї військової частини, скласти рапорт на переведення та подати його на свого командира.

Якщо у висновку ВЛК таких рекомендацій немає, варто звернутися до ВЛК з вимогою вказати їх. Сама обмежена придатність, без вказаних рекомендацій, не дає права на переведення.

Відпустка за станом здоров’я

Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров’я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для відновлення функцій і працездатності необхідний термін не менше 30 календарних днів.

Потрібно звернути увагу, що на практиці трапляються випадки, коли командир відмовляє у наданні відпустки, ігноруючи висновок ВЛК. У такому разі варто брати письмову відмову від командира із вказанням причин відмови та оскаржувати до штабу оперативного командування, якому підпорядкована частина, або до Військової служби правопорядку. 

Загальний порядок отримання відпустки такий: після ВЛК військовослужбовець прибуває до військової частини, складає рапорт з проханням відправити у відпустку, додаючи висновок ВЛК.

Крім того, є можливість піти у відпустку за станом здоровʼя (на реабілітацію) через ТЦК та СП. Для цього потрібно зʼявитися до ТЦК та СП за місцем перебування та показати свій військовий квиток (посвідчення офіцера) та висновок ВЛК. ТЦК та СП сконтактуються з  командуванням в/ч та повідомлять про рішення щодо надання такої відпустки за станом здоровʼя.

Іноді вдається домовитися з командирами не прибувати до військової частини після ВЛК та дистанційно подати рапорт про відпустку за станом здоров’я. Проте є ризик потрапити у списки самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо командир з якихось причин не подасть цей документ. За місяць, коли військовослужбовця подали у СЗЧ, з нього знімається вся виплата додаткової грошової винагороди (30 000 грн або 100 000 грн). А за дні перебування в СЗЧ знімається весь розмір грошового забезпечення.

Що робити, якщо військовослужбовець не погоджується з висновком ВЛК?

Оскаржити первинне рішення ВЛК можна до вищої ВЛК (наприклад, регіональної), або до Центральної ВЛК протягом місяця з дня отримання висновку ВЛК. У разі незгоди з регіональною ВЛК або Центральною ВЛК військовослужбовець має право оскаржити рішення до суду в установленому законодавством порядку.

Приклад документів, які можна використовувати:

 

 

Центральна медична військово лікарська комісія

02000, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 10А

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, посада, звання, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

СКАРГА

Я, ________________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання,номер вч) під час виконання обов’язків військової служби та виконання бойового завдання __________ (дата та приблизний час поранення) отримав поранення в районі ________________ (вказати місце де сталось поранення).

За наслідками даного поранення я проходив лікування в _________________________________ (назва медичного закладу) в період з __________ року по ____________ року, що підтверджується виписним епікризом №_______ від _______року.

По завершенню лікування та реабілітації я пройшов військово-лікарську комісію.

Відповідно до постанови військово-лікарської комісії №_____ від_______202_р. було поставлено діагноз ______________ (вказати діагноз) та визнано ________________ (придатним/обмежено придатним) за статтею ____ Наказу МОЗ України №402 від 14.08.2008 року.

Я не погоджуюсь з даним висновком, вважаю його помилковим, оскільки стан мого здоров’я не дозволяє моє подальше проходження та здійснення військової служби, а тому я маю бути визнаним непридатним для проходження військової служби із виключенням з військового обліку.

На підтвердження незадовільного стану мого здоровʼя надаю відповідні медичні висновки цивільних лікарських установ.

Дана обставина підтверджується як характером поранення, так і історією хвороби та лікування.

Крім того, дана інформація підтверджується і Висновком медичного обстеження №___ від _______ (за необхідності слід провести в цивільній лікарні).

Таким чином, у відповідності до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України №402 від 14.08.2008 р.:

ПРОШУ:

1.         Скасувати Постанову ВЛК №______ від _____________.

2.         Призначити та провести повторний медичний огляд.

3. Винести Постанову, якою визнати мене обмежено придатним/непридатним для проходження військової служби.

            Про результати розгляду скарги повідомити листом на ім’я __________________ за адресою: ______________________________, чи по тел. ______________________.

 

Додатки

1. Копія постанови ВЛК №______ від ______________.

2. Копія висновку медичного обстеження №____ від ______________. (за наявності).

3. Інші підтверджуючі медичні документи (за наявності).

4. Копія довідки про обставини травми (за наявності),

 

___________ 20__ року                                                        (підпис) / (Прізвище та ініціали)

 

Оскаржити рішення ВЛК через адміністративну позовну заяву до суду можна не пізніше шести місяців з дня, коли військовослужбовець дізнався (або повинен був дізнатися) про порушення свого права (тобто від дня, коли висновок був виданий установою).

Якщо термін перевищує шість місяців, суду необхідно буде надати підтвердження поважних причини, які завадили звернутися до суду раніше (наприклад, довідка про участь у бойових діях або ж просто військова служба). 

Потрібно пам’ятати, що звернення з позовною заявою до суду щодо оскарження постанови ВЛК не зупиняє її виконання. Отож, рішення ВЛК (у формі постанови) є чинним та підлягає виконанню, поки суд не визнає його протиправність.

Єдиного прикладу зразка позовної заяви для усіх можливих ситуацій не існує. Позовні вимоги відрізняються залежно від кожного випадку, крім того, позови щодо оскарження ВЛК необхідно доповнювати відповідними клопотаннями. Тому у процесі оскарження постанов ВЛК через суд рекомендуємо звертатися до юриста або адвоката.

 

 

 

Штабу оперативного командування ________________

_____________________________

(адреса)

 

 

 

________________Управління Військової служби правопорядку

(територіальна назва управління)

_____________________________

(адреса)

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, посада, звання, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

СКАРГА

Я, ________________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання,) під час виконання обов’язків військової служби та виконання бойового завдання __________ (дата та приблизний час поранення) отримав поранення в районі ________________ (вказати місце де сталось поранення).

За наслідками даного поранення я проходивв лікування в _________________________________ (назва медичного закладу) в період з __________ року по ____________ року, що підтверджується виписним епікризом №_______ від _______року.

Зазначений діагноз також підтверджується і постановою військово-лікарської комісії №_____ від_______202_р.

З метою встановлення наслідково-причинного зв’язку поранення із виконанням завдань пов’язаних із захистом Батьківщини, неодноразово звертався до командира військової частини №_____ із рапортами про отримання Довідки про обставини травми (поранення, контузії).

На мої численні рапорти, командування військової частини №_____ жодного разу не відреагувало та Довідку не надало.

Таким чином, наявні прямі порушення вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України №402 від 14.08.2008 р. щодо обов’язку видати відповідну довідку.

Зважаючи на вищевикладене, існують підстави вважати, що в діях службових осіб військової частини №_____ наявний склад кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

ПРОШУ:

1.         Провести службову перевірку діяльності керівництва військової частини №_____ на предмет недбалого ставлення до військової служби та можливих інших порушень норм чинного законодавства.

2.         Видати довідку про обставини травми (поранення, контузії).

3.         Про результати розгляду заяви повідомити листом на ім’я __________________ за адресою: ______________________________, чи по тел. ______________________.

 

Додатки

1. Пояснення про обставини поранення.

2. Копія постанови військово-лікарської комісії №_____ від_______202_р. (за наявності).

3. Копія виписного епікризу (за наявності).

4. Інші підтверджуючі документи (за наявності).

 

 

___________ 20__ року                                                        (підпис) / (Прізвище та ініціали)

Що робити якщо не скликають ВЛК?

1. Направлення є

Якщо у військовослужбовця виникла потреба у проходженні ВЛК за направленням від військової частини, але у військово-медичному закладі відмовляють у скликанні ВЛК, перш за все необхідно звернутися до керівника (начальника) цієї медичної установи. Таке звернення можна оголосити як усно, так і подати письмово у формі заяви. Заява пишеться в довільній формі з дотриманням всіх реквізитів, передбачених Законом України «Про звернення громадян». Проте, якщо відповіді так і не отримано, то військовослужбовець має право звернутися до адміністративного окружного суду з оскарженням бездіяльності відповідної ВЛК.

2. Направлення немає

Військові можуть його отримати у прямих начальників, командира окремої частини, йому рівних та вище, органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратури, судів, начальників гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військових комендантів гарнізонів та військових комісарів.

Тобто за отриманням направлення військовослужбовець може звернутися до всіх перерахованих вище суб’єктів.

У випадку ігнорування військовою частиною рапорту військовослужбовця щодо отримання направлення на ВЛК, він може звернутися з відповідною заявою до Оперативного командування, якому підпорядкована військова частина, або ж до Міністерства оборони України. Отримавши направлення необхідно звернутися до ВЛК, яка у ньому зазначена. У випадку відмови у скликанні комісії звертаємося до п.1 у якому розписані дії для таких випадків.

Повернутись