СЕКТОР «ТУЛЬЧИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ

23.03.23

Встановлення військовослужбовцю групи інвалідності в МСЕК після поранення

 та отримання одноразової грошової допомоги

 

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та оформлення інших соціальних пільг. Вона видається у трьох екземплярах.

Як військовослужбовцю отримати направлення на МСЕК?

Після стаціонарного лікування у закладі охорони здоров’я військовослужбовець має обов’язково отримати довідку військово-лікарської комісії, виписний епікриз, свідоцтво про хворобу. 

У медичній роті військової частини необхідно взяти направлення на МСЕК. У ньому має бути вказаний строк служби. Якщо військова частина не видала цей документ, потрібно написати рапорт на ім’я командира військової частини з проханням видати його. У разі, якщо особа вже звільнена з військової служби, таке направлення потрібно брати у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У районній лікарні або місцевому воєнному госпіталі потрібно звернутися до профільного лікаря (травматолог, невропатолог тощо) з проханням скликати МСЕК.

Отримати у військовій частині - Направлення на проходження МСЕК:

ЗРАЗОК РАПОРТА

 

 

Командиру військової частини ______

________________________________

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, посада, звання, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

Р А П О Р Т

Я, _____________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання, військової частини №         ___)

згідно постанови військово-лікарської комісії №___ від_______  визнаний непридатним до військової служби, стан мого здоров’я не дозволяє здійснювати обов’язки військової служби.

Керуючись Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року №1317 та з метою встановлення групи інвалідності/визначення відсотку втрати працездатності/визначення потреби в протезуванні прошу видати мені у встановленому порядку направлення на медико-соціальну експерту комісію.

 

Додатки

1. Копія постанови військово-лікарської комісії №_____ від_______202_р.

 2. Інші підтверджуючі документи (за наявності).

 

202_ року                               (підпис)                                 (Прізвище та ініціали)

 

ЗРАЗОК РАПОРТА

 

 

Начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ____________________

(правильна назва згідно територіального розташування)

________________________________

(ПІП Начальника ТЦК, звання)

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

Р А П О Р Т

Я, ________________________________________________________ (ПІП), звільнений з військової служби (дата звільнення та № військової частини).

Згідно з постановою військово-лікарської комісії №___ від_______  мене визнано непридатним до військової служби, стан мого здоров’я не дозволяє здійснювати обов’язки військової служби.

Керуючись Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року №1317 та з метою встановлення групи інвалідності/визначення відсотку втрати працездатності/визначення потреби в протезуванні прошу видати мені у встановленому порядку направлення на медико-соціальну експерту комісію.

 

Додатки

1. Копія постанови військово-лікарської комісії №_____ від_______202_р.

 2. Інші підтверджуючі документи (за наявності).

 

20__ року                                                                              _________________/ (ПІП)

 

Чи можна продовжувати службу після отримання інвалідності? 

Так, за власним бажанням особа може продовжувати військову службу (навіть у разі ампутації). У разі, якщо особа буде визнана непридатною до військової служби, вона може продовжити службу на одній з посад, передбачених  Наказом Міністерства оборони України 14.08.2018  № 410.

 

Що таке одноразова грошова допомога?

Це допомога, яка виплачується лише у разі встановлення інвалідності або відсотку втрати працездатності за рішенням МСЕК.

Куди подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги, якщо особа є діючим військовослужбовцем?

Потрібно подати заяву та пакет документів через уповноважену особу у військовій частині або самостійно до Комісії з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги у звʼязку з отриманим пораненням відповідного силового відомства.

Документи які можуть знадобитись:

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

Командиру військової частини ______

________________________________

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, посада, звання, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

 

З А Я В А

Прошу Вас виплатити мені, _____________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання,)

Одноразову грошову допомогу відповідно до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» від 25 грудня 2013 року №975  у зв’язку з_____________________________________________________________________________ (указуєте підставу: установленням інвалідності I /II/ III групи; установленням відсотка втрати працездатності (зазначаєте відсоток утрати працездатності)).

            Виплату прошу здійснити за наступними реквізитами _____________________________________________________________________________ (назва та реквізити банку, номер рахунку).

 

 

Додатки

1.  Копія паспорта;

2.  Копія ідентифікаційного номера платника податків;

3.  Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного нанесення собі тілесного ушкодження_____;

4.  Копія постанови ВЛК від _______ №_____;

5.  Оригінал довідки МСЕК від________ №_____;

6.  Копія реквізитів банківського рахунку.

 

___________ 20__ року                                                        (підпис) / (Прізвище та ініціали

 

Куди подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги, якщо особа звільнена з військової служби?

У такому разі заяву потрібно подавати на виплату через Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Документи які можуть знадобитись:

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

Начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ____________________

(правильна назва згідно територіального розташування)

________________________________

(ПІП Начальника ТЦК, звання)

 

 

 

_________________________________

_________________________________

(ПІП, рік народження,

контактний номер телефону)

 

 

З А Я В А

Прошу Вас виплатити мені, _____________________________________________________________________________ (ПІБ,  посада, звання,)

Одноразову грошову допомогу відповідно до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» від 25 грудня 2013 року №975  у зв’язку з_____________________________________________________________________________ (указуєте підставу: установленням інвалідності I /II/ III групи; установленням відсотка втрати працездатності (зазначаєте відсоток утрати працездатності)).

            Виплату прошу здійснити за наступними реквізитами _____________________________________________________________________________ (назва та реквізити банку, номер рахунку).

 

Додатки

1.  Копія паспорта;

2.  Копія ідентифікаційного номера платника податків;

3.  Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного нанесення собі тілесного ушкодження_____;

4.  Копія постанови ВЛК від _______ №_____;

5.  Оригінал довідки МСЕК від________ №_____;

6.  Копія реквізитів банківського рахунку.

 

___________ 20__ року                                                        (підпис) / (Прізвище та ініціали

На які розміри одноразової грошової допомоги можна претендувати військовослужбовцю?

Розміри одноразової грошової допомоги мають привʼязку до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року. Станом на 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684 грн. 

Тому якщо травма (поранення, контузія, каліцтво) повʼязана з захистом Батьківщини або виконанням обовʼязків військової служби, розміри допомоги передбачені такі:

1 група інвалідності - 400 кратних прожиткових мінімумів - 1 073 600 грн 

2 група інвалідності - 300 кратних прожиткових мінімумів - 805 200 грн

3 група інвалідності - 250 кратних прожиткових мінімумів - 671 000 грн

У разі встановлення частки втрати працездатності максимальний розмір одноразової грошової допомоги становить 70-ти кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб – 187 880 грн, обраховується сума залежно від відсотку втрати працездатності.

Час нарахування виплати законом не врегульований.

Що робити, якщо військовослужбовець має намір оскаржити рішення МСЕК?

Військовослужбовець має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до центральних міських комісій або до комісії, в якій оглядався, чи до відповідного управління охорони здоров'я. Вони протягом трьох днів після надходження відповідного запиту мають надіслати всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця повторно оглядає особу та ухвалює рішення.

Якщо військовослужбовець бажає оскаржити рішення МСЕК або ВЛК через адміністративну позовну заяву до суду, він має зробити це протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (з дня, коли висновок був виданий установою)

Якщо термін перевищує шість місяців, суду необхідно буде надати підтвердження поважних причини, які завадили звернутися до суду раніше (довідка про участь у бойових діях, або проходження військової служби)

Єдиного зразка позовної заяви не існує, оскільки позовні вимоги у кожному конкретному випадку можуть різнитися, крім того, часто позови щодо оскарження МСЕК необхідно доповнювати відповідними клопотаннями. Тому у процесі оскарження постанов МСЕК через суд рекомендується звертатися за юридичною допомогою до юриста або адвоката.

Повернутись