СЕКТОР «ТУЛЬЧИНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ

13.04.23

Про підтвердження дії довіреності в умовах воєнного стану

 

У випадку, якщо від імені фізичної особи – відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності укладаються:

 

- договори щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав;

- договори іпотеки;

- договори про задоволення вимог іпотекодержателя;

- договори встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

- договори про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення),а також, якщо від імені фізичної особи – відчужувача підписуються акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи,встановлені наступні особливості підтвердження повноважень представника.

Так, якщо з дня видачі довіреності, яка посвідчена на території України, минуло більше одного місяця, нотаріус зобов’язаний отримати заяву довірителя про підтвердження дії довіреності.

Якщо довіреність посвідчено за кордоном України консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави, то чинність довіреності необхідно підтверджувати заявою довірителя, якщо з дня видачі такої довіреності минуло більше двох місяців.

Справжність підпису на вказаних заявах повинно бути засвідчено нотаріусом не раніше ніж за сім календарних днів, а консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави – не раніше ніж за один місяць до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта).

Повернутись