ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ – ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

08.04.21

На сьогодні є не поодинокі випадки, коли роботодавці не укладають, а наймані працівники не наполягають на укладенні трудових договорів. Тому все частіше доводиться мати справу з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин, тобто "нелегальної" зайнятості. Причому треба зазначити, що від цього страждає насамперед особа, яка погоджується на таку працю та й сам роботодавець.
Легальна трудова діяльність — це основа соціальної захищеності працюючого населення. Відсутність трудових відносин призводить до втрати трудового та страхового стажу, а також позбавляє працівників наступних важливих гарантій:

- захисту від незаконного звільнення;

- отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця;
- гарантованої виплати заробітної плати два рази на місяць;
- права на щорічну основну відпустку не менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з вагітності та пологів та додаткові відпустки передбачені Законом України "Про відпустки";
- права на оплату листа непрацездатності;
- соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання;
- цілої низки інших прав і соціальних гарантій передбачених чинним трудовим законодавством.
Роботодавці також повинні бути зацікавлені в оформлені трудових відносин, адже трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов'язку іншої. Використання "тіньової" зайнятості призводить до позбавлення роботодавця права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, можливості притягнути працівника до матеріальної та дисциплінарної відповідальності тощо.
Оскільки не оформлення належним чином трудових відносин з найманими працівниками є порушенням законодавства про працю, то діючим законодавством передбачено адміністративну відповідальність за такі дії роботодавця.
Отже, офіційне працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодження роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця - це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

Повернутись