Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області інформує

01.12.20

Умови ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин.

                      У технологіях вирощування сільськогосподарських культур виключно  важливе значення має якість насіння, тому перед  галуззю насінництва стоїть завдання

    впровадження нових високопродуктивних, стійких до несприятливих погодно-кліматичних умові захворювань сортів, що дасть  можливість збільшити  врожайність і виробництво  сільськогосподарських  культур.

   Встановлено, що одним із важливих факторів у формуванні врожайності та посівних якостей насіння є біологічні особливості сортів.

  Сорт, як біологічна система, у польових умовах завжди зазнає дії нерегульованих факторів. Різний потенціал продуктивності сортів і зміна природно – кліматичних умов зумовлюють необхідність досліджень щодо встановлення ефективності застосування різних строків сівби, норм висіву насіння, доз азотних підживлень, їх впливу на врожайність та якість насіння.

  Показник частки українського насіння в Державному  реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в України  коливається в залежності від культури. Культури, що є традиційними для України та мають розвинену селекційну школу, займають більшу частку, такі як озимі злаки, бобові круп’яні. Культури, які не є традиційними для України, представлені переважно іноземною селекцією.

     Причиною орієнтації українських аграріїв на насіння іноземної селекції  таких культур, як кукурудза, ріпак та соняшник, є висока собівартість виведення даних культур для національних виробників насіння.

    Ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Реєстру сортів рослин ОЕСР, можуть здійснюватися для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами насінництва та розсадництва лише на основі підтвердження. Повноваження видавати підтвердження належить Держпродспоживслужбі. Порядок видачі підтвердження або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката чи анулювання підтвердження встановлюється Кабінетом Міністрів України затверджено Урядом 5 жовтня 2016 року постановою за № 691.

Що ж таке підтвердження?

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НА ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ, НЕ ВНЕСЕНОГО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ ТА/АБО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ, ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ЕКСПОНУВАННЯ – документ, що видається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику щодо державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва- Держпродспоживслужбою, та надає право на ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами насінництва та розсадництва.

              Видача підтвердження, його переоформлення та видача дубліката здійснюються безоплатно.

Зразки насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання, не підлягають сертифікації. Карантинний огляд зазначених зразків здійснюється безоплатно.

Отримати дане підтвердження мають право лише ті суб’єкти насінництва, діяльність яких згідно з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами і експонуванням. Суб’єкт насінництва та розсадництва повинен забезпечити використання зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.

Суб’єкт господарювання, який отримав підтвердження, до 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснено ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування, зобов’язаний письмово повідомити Держпродспоживслужбу України про фактичний обсяг ввезених зразків насіння і садивного матеріалу та їх подальше використання (місце вирощування та обсяги отриманого врожаю).

Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування, а також за врожаєм, отриманим з таких зразків, здійснюється Держпродспоживслужбою або за її дорученням – відділом контролю в насінництві та розсадництві  управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Вінницькій області .

Дана стаття має лише інформаційний та роз’яснювальний характер.

Повернутись