Держпродспоживслужба інформує

08.06.23

До уваги суб’єктів насінництва та розсадництва –  на часі попереднє польове оцінювання  насіннєвих посівів 2023 року

            Відділ контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної  безпеки Головного управління Держпродспоживслужби  в Вінницькій області звертає увагу  виробників насіння та садивного матеріалу про проведення польового оцінювання сортових насінницьких посівів, багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних і ін.. культур.Згідно статей 15 та 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», насіння і садивний матеріал вводяться в обіг лише після їх сертифікації, а використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.
Однією з умов видачі сертифікатів є відповідність насіння або садивного матеріалу за сортовими або товарними якостями вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

 Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації Проведення польового оцінювання насінницьких посівів та насаджень з послідуючою видачею сертифікатів, передбачено лише у господарствах занесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Тому господарствам, що планують виробництво насіння, необхідно в якомога коротші терміни, до початку настання строків проведення польового оцінювання подати заяву про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2023 рік.

Слід зауважити, що саме визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу регламентується «Порядком проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017р. № 97.

Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин
До заявина визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу  додаються:
- документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);
- копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;
- схему розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;
-  для гібридів – інформацію про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;
- інформацію про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який проводить діяльність як незалежний експерт.

Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не пізніше 10 робочих днів після отримання заявки і надає заявнику повідомлення, в якому зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації. Рішення про відмову у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень приймається у разі несвоєчасного подання заявником заявки та документів.

  У ході попереднього польового оцінювання кожен заявлений посів обстежують у натурі для підтвердження ідентичності сорту за комплексом сортовирізняльних ознак, що проявляються у період колосіння (викидання волоті) – цвітіння, а також перевіряють дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторова ізоляція) та ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важковідокремлюваними, злісними), важковідокремлюваними культурами, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками. При проведенні попереднього польового оцінювання до уваги беруть тільки ті ознаки, які в цей період мають явно виражений прояв.

  Оскільки період колосіння (викидання волоті) – цвітіння по часу досить обмежений, зволікання з проведенням цього заходу може привести до фальсифікації з визначення сортової чистоти посіву.
 

Позитивний результат проведеного попереднього польового оцінювання є підставою для здійснення остаточного польового оцінювання (обстеження) посіву, кінцева мета якого є визнання посіву сортовим, а урожай придатним на насіннєві цілі. У випадку невідповідності показникам придатності на насінницькі цілі – видається акт бракування посіву.
  Остаточне обстеження проводиться у фазі розвитку рослин, коли проявляється найбільше сортовирізняльних ознак. Для пшениці, жита тритикале, ячменю, вівса – це кінець воскової - початок повної стиглості зерна.
  За результатами остаточного польового оцінювання (обстеження) посіву складається "Акт польового оцінювання (обстеження)", на підставі якого орган із сертифікації оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння чи садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше 10 робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Отжезважаючи на те, що скоро настає час проведення польового оцінювання насінницьких посівів зернових культур (пшениця, ячмінь, жито, тритикале, овес і ін.. – період колосіння-цвітіння) рекомендуємо в якомога коротші терміни подати заявки на визначення сортових якостей посівів до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву

Повернутись