УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ КОНСУЛЬТУЄ: ПРО ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 265 КЗПП

08.01.19
 
 

    Управління Держпраці повідомляє, що з 1 січня 2019 року зі зміною

мінімальної зарплати зміниться і розмір фінансових санкцій.     Згідно з

ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

мінімальна заробітна плата у 2019 році становитиме з 01.01.2019р.

у місячному розмірі – 4173 грн та у погодинному розмірі – 25,13 грн.

    Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються

із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та

повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.

    За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи

– підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову

відповідальність у таких розмірах:

- 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, з 01.01.2019 р. це

125 190 грн.  за наступні порушення:

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового

договору;

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного

виконання роботи повний робочий час;

виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати

єдиного внеску.

- 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, з 01.01.2019 р. це

41 730 грн за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті

праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в

вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання

оплати праці);

- 3 мінімальні зарплати, –  з 01.01.2019 р. це 12 519 грн  за такі види

порушень:

порушення встановлених строків виплати заробітної плати

працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про

працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.

- 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, з 01.01.2019 р. це

41 730 грн за недотримання встановлених законом гарантій та пільг

працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених

законами України «Про військовий обов’язок і військову службу»,

«Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну

підготовку та мобілізацію».

- 1 мінімальна зарплата (4 173 грн) за порушення інших вимог

трудового законодавства, крім передбачених вище.

    А ще ця стаття передбачає штраф у розмірі 3-х мінімальних зарплат

(з 01.01.2019 р. це 12 519 грн) за недопущення інспекторів з праці до

проведення перевірки з питань додержання законодавства про

працю, створення перешкод у її проведенні. Якщо ж це була

перевірка з питань виявлення не оформлених працівників або

виплати зарплати "в конвертах", тобто, без сплати податків,

-  то штраф буде ще більшим,   у стократному розмірі мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення

порушення ( з 01.01.2019 р. це 417 300 грн).

  

 
Повернутись