Договір дарування та заповіт: які відмінності та юридичні наслідки?

27.09.22

 Що таке заповіт та договір дарування?

Заповіт - це особисте розпорядження фізичної особи з повною цивільною дієздатністю на випадок своєї смерті.

Договір дарування - це двосторонній правочин, за яким одна сторона  (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Чи можна укласти заповіт через представника?

Ні, не можна. Таке право на заповіт реалізовується особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається.

А чи можна укласти договір дарування через представника?

Так, договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Зазначається, що доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.

У якій формі укладається договір дарування та заповіт?

Договір дарування залежно від предмету договору може бути укладений:

  • усно, наприклад, при даруванні предметів особистого користування та побутового призначення;

  • у письмовій формі, наприклад, при даруванні валютних цінностей між фізичними особами на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,

  • у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, коли предметом договору є нерухомі речі.

А заповіт обов'язково складається у письмовій формі й має бути посвідчений нотаріусом. Але за умови, якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

Повернутись