Вінниччина приймає участь у пілотному проекті введення в обіг аграрних розписок

20.10.15

Вінниччина приймає участь у пілотному проекті введення в обіг аграрних розписок

Автор: ГУЮ у Вінницькій області

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні є окремим видом економічної діяльності, який потребує прогресивніших механізмів для залучення інвестицій.

Для вирішення питання кредитування вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про аграрні розписки» від 06.11.2012, що набув чинності 19.03.2013, яким для виробників сільськогосподарської продукції запроваджено новий механізм залучення коштів для своєї діяльності під заставу майбутнього врожаю – аграрні розписки (мова йде про кредитування малого та середнього бізнесу).

Спільний наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства юстиції України № 332/1627/5 від 01.09.2015 передбачає відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок у Вінницькій області.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про аграрні розписки» аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Основним завданням яких є отримання ресурсів вже сьогодні для ведення сільськогосподарської діяльності.

 Закон виділяє два види аграрних розписок: товарні, зобов'язання за якими повинні виконуватися поставкою відповідної сільськогосподарської продукції і фінансові, зобов'язання за якими виконуються шляхом оплати обумовленої грошової суми. Перелік сільськогосподарської продукції визначений у групах 01-14 розділів I та II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013.

Використання аграрних розписок має безумовні економічні переваги як для сільськогосподарських товаровиробників, так і для постачальників добрив, засобів захисту рослин, насіння, палива і т. п. Зокрема, товарна аграрна розписка дозволяє сільгоспвиробнику фінансувати виробництво сільськогосподарської продукції за рахунок продажу врожаю до його фактичного збору і знімає ризик зниження ціни на продукцію, оскільки його зобов'язання фіксується в кількості товару, а не в грошовому вираженні. У той же час фінансові аграрні розписки дозволяють постачальникам забезпечувати виконання зобов'язань за поставлений сільгоспвиробнику товар майбутнім урожаєм. Крім того, товарні аграрні розписки фактично дозволяють бартерні розрахунки між сільгоспвиробниками та постачальниками продукції.

Аграрні розписки видаються лише особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно. Особи, які спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань. Перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію вказаної в аграрній розписці застави майбутнього врожаю. Аграрні розписки видаються окремо на кожен вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками (вид і клас зерна, клас м'ясної продукції тощо). Крім того, товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником і кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції. Місцем посвідчення аграрної розписки є місце вираження волі боржника (ч.1 ст. 211 Цивільного кодексу України).

Для того, щоб аграрні розписки мали юридичну силу,  справжність підпису особи на них має бути засвідчена нотаріально. Всі дії з аграрними розписками в подальшому супроводжуються написами на бланках: на них фіксуються відступлення аграрних розписок кредиторами, передача розписок у заставу, отримання банківських гарантій, виконання розписок боржником, отримання від боржника повного або часткового виконання. Також, при засвідчені справжності підпису особи на аграрній розписці нотаріус перевіряє відсутність обтяження за відомостями, що містяться в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Відомості про аграрну розписку в момент засвідчення справжності підпису особи нотаріусом  вносяться до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії. На день видачі аграрної розписки майбутній врожай сільськогосподарської продукції не може перебувати в інших заставах. Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації у Реєстрі аграрних розписок. Реєстр аграрних розписок – це єдина інформаційна система, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок. Держателем Реєстру аграрних розписок є Міністерство аграрної політики та продовольства України. Зазначений орган наділяє осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів Реєстру аграрних розписок, які надаватимуть послуги із внесення записів до Реєстру аграрних розписок. Інформація з Реєстру аграрних розписок надається безкоштовно.

Не виконання боржником своїх зобов’язань за аграрною розпискою надає можливість кредитору отримати виконавчий документ у позасудовому порядку – шляхом використання виконавчого напису нотаріуса, що істотно скорочує процедуру примусового стягнення боргів із недобросовісних боржників. Таким чином, кредитори уникають необхідності доводити обґрунтованість своїх вимог у ході судового розгляду спорів, що значно прискорює звернення стягнення на предмет застави, а також позбавляє необхідності сплачувати кошти, пов’язані з вартістю судового процесу.

Враховуючи викладене, необхідно зробити висновок, що існування механізму аграрних розписок є реальною альтернативою банківському кредитуванню у залученні коштів в аграрну сферу України.  Аналогічну практику стосовно впровадження аграрних розписок використовують інші  країни світу, досвід яких дуже успішний.

Перший заступник начальника                                         Т. О. Вінницька

 

За матеріалами Тульчинського РУЮ

Повернутись