Депутати пропонують зміни щодо приватизації в умовах воєнного стану

15.06.22

 

Зокрема, пропонується доповнити розділ V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» тимчасовими нормами, які стосуються об'єктів державної власності та діятимуть на період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, та передбачають:

• заборону проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації та викупу об'єктів великої приватизації;

• заборону приватизації об'єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

• посилений контроль ВРУ за процесами приватизації у військовий період;

• спрощення порядку здійснення заходів з підготовки об'єктів до приватизації, а саме не потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, а також оцінки об'єкта приватизації (його складових);

• розроблення умов продажу об'єкта приватизації після отримання державним органом приватизації листа про намір приватизації такого об'єкта від потенційного покупця, який в тому числі може потребувати переміщення виробничих потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію;

• можливість подання документів, які подаються потенційними покупцями для участі в електронному аукціоні в електронній формі та підписання їх шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів;

• анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;

• диференційований розмір гарантійного внеску в залежності від стартової ціни об'єкта приватизації;

• скорочення строків проведення аукціонів;

• особливий порядок визначення стартової ціни об'єкта приватизації;

• спрощений перелік зобов'язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу;

• право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця не залежно від отримання дозволу АМКУ на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом;

• строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, укладеного у період дії воєнного стану, становить три місяці з дня його укладення.

У разі наявності обмежень у роботі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Міністерство юстиції України повинне буде забезпечувати здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно, придбане у період дії воєнного стану, протягом 30 днів з такого звернення. 

Повернутись