Соціально-економічне становище Тульчинського району за січень-березень 2019 року

11.05.19

За повідомленням відділу статистики у Тульчинському районі:

Населення
На 1 березня  2019 року чисельність наявного населення Тульчинського району, за оцінкою, становила 54,0 тис. осіб. На протязі січня-лютого 2019 р. чисельність населення зменшилась на 137  осіб.
Зайнятість та безробіття
На кінець березня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Тульчинському району1 порівняно з лютим 2019р. зменшилась на 14,3% і становила 800 осіб.
Допомогу по безробіттю отримували 79,3% осіб, які мали статус безробітного.
___________________
1 По Тульчинському районному центру зайнятості.
Доходи населення
У IV кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Тульчинського району становила 8,1 тис. осіб, порівняно з IV  кварталом 2017р. кількість працівників зменшилась на 6.7%.
У  IV кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств2 Тульчинського району становила 8230 грн., що на 27.0% більше її рівня у IV кварталі 2017р. та яка в 2,2 рази перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3723 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Тульчинського району становив 94,4% середнього рівня по економіці по області. 
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати1 по Тульчинському району на 1 квітня 2019р. становила 230,4 тис. грн.
___________________
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Соціальний захист
У січні-березні 2019 р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 1669,8 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 383,3  грн.
У січні-березні 2019 р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива , становила 1198,8 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 3505,3  грн.
У січні-березні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 36955,5 тис. грн., рівень сплати склав 80,2 %.
Ціни
У березні 2019 р. по відношенню до лютого 2019 р. ціни на споживчому ринку Вінницької області зросли на 0,9%, порівняно з груднем 2018 р-на 2,0 %,  по Україні – у березні 2019р.споживчі ціни підвищились на 0,9% та на 2,4 % відповідно.
 
Промисловість
За січень - березень 2019р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 1378,7 млн. грн., що складає 6,7 % від загально обласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 25328,4  грн.
Сільське господарство
У січні-березні  2019 р. в порівнянні з січнем-березнем  2018р. збільшилась реалізація м’яса на забій (в жив. вазі) на 40,3% .
Порівняно зі станом на 1 квітня  2018 р. зменшилась загальна кількість великої рогатої худоби  на 6,8%, в тому числі корів  на 5,7 %, поголів’я свиней  на 18,3 %.
Сільськогосподарськими підприємствами району  у 2018р. вироблено зернових і зернобобових культур у вазі після доробки 2063,2 тис.ц при середній урожайності 82,5 ц з 1га зібраної площі, вироблено соняшнику 408,8 тис.ц при середній урожайності 32,0 ц з 1 га зібраної площі, вироблено буряку цукрового фабричного 1659,6 тис.ц при середній урожайності 492,1 ц з 1 га зібраної площі.
Інвестиції та будівельна діяльність
У січні-грудні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 248,7 млн. грн. капітальних інвестицій , що складає 1,5% від загального обсягу капітальних інвестицій по області. У розрахунку на одну особу освоєно 4522,6 грн. капітальних інвестицій.
Обсяг прямих іноземних інвестицій унесених в економіку району на 31 грудня  2018р. становив 6838 тис. дол. США ,та в розрахунку на одну особу населення складає 125,8 дол.
У січні-березні  2019 р. підприємствами Тульчинського району виконано будівельних робіт на суму 1246 тис. грн., що становить 0,1% загально обласного обсягу робіт по області.
У січні-грудні 2018р. у Тульчинському районі прийнято в експлуатацію 2079 м загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла  у січні–грудні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. зменшився на 41,4 %.
Транспорт
За січень-березень 2019 р. автомобільним транспортом Тульчинського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 20,7  тис. тонн вантажів та виконано 8,2 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня-березня  2019р. обсяги вантажних перевезень збільшились на 1,5 %,  вантажооборот збільшився на 17,9 %.
Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Тульчинського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-березні 2019 р. становили 323,3 тис. пасажирів, пасажирооборот – 11,1 млн.пас.км..
У порівнянні з січнем-березнем 2018р. обсяг перевезених пасажирів збільшився на 15,2%, обсяг пасажирообороту збільшився на 2,4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Станом на 1 квітня 2019р. у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Тульчинському району налічується 682 юридичні особи.
За січень–березень 2019р. було включено 7 юридичних осіб,
що становить 1,0% загальної кількості юридичних осіб ЄДРПОУ. За цей же період вилучено 2 (0,3%) юридичні особи.
Повернутись