Відділ Тульчинське бюро правової допомоги інформує

06.09.17

Порядок та підстави розірвання договору оренди земельної ділянки

Останнім часом до відділу Тульчинське бюро правової допомоги звертаються громадяни району, власники земельних ділянок (паїв) щодо розірвання договорів оренди таких ділянок та їх самостійного використання і тому виникає запитання: як розірвати договір оренди, якщо підприємство яке її орендує відмовляється від його розірвання?

Підстави припинення чи розірвання договору оренди визначені в самому договорі. Якщо в договорі не передбачено права на одностороннє розірвання договору, то договір можна розірвати в судовому порядку за заявою однієї із сторін, однак для цього повинні бути певні підстави.

Статтею 32 Закону України «Про оренду землі» встановлено, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:

- невиконання сторонами обов'язків, передбачених Законом України «Про оренду землі»;

- невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;

- випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;

- виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Обов’язки орендаря визначені в ст. 25 Закону, якими є:

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

- виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу доходів і зборів.

Щодо порушення умов договору, то це є будь-яке суттєве порушення наприклад: невиплата орендної плати, використання землі не за цільовим призначенням, передача в суборенду без дозволу орендодавця (якщо такий вимагається) тощо.

Також, статтею 141 Земельного кодексу України передбачені підстави припинення права користування земельною ділянкою, до яких можна віднести: використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Частиною другою статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що «договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або Законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору». Порушення орендарем свого встановленого законом обов»язку щодо розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель є істотним порушенням договору, адже наслідком такої бездіяльності буде різке зниження родючості грунтів орендованої земельної ділянки.

А статтею 158 Земельного кодексу України встановлено, що «виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб».

За відповідними консультаціями з питань порядку розірвання договорів оренди земельних ділянок громадяни можуть звертатися до відділу Тульчинське бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 47; тел. (04335) 2-10-63; 0961756236.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги - 0-800-213-103, за яким кожен може отримати необхідну інформацію щодо надання правової допомоги.

Заступник начальника відділу 
Тульчинське бюро правової допомоги                       Руслан Швець

Повернутись