Надаємо перелік нормативних документів затверджених Кабінетом Міністрів України, які стосуються внутрішньо переміщених осіб

03.06.22

 

У зв’язку з чисельними зверненнями внутрішньо переміщених осіб щодо надання роз’яснень стосовно умов підтримки окремих категорій населення, яке постраждало внаслідок військової агресії російської федерації проти України, переліку міжнародних місій, які працюють та надають допомогу внутрішньо переміщеним особам в регіоні, порядок та умови надання компенсації на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб, компенсації за втрачене житло, порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати по безробіттю на період дії воєнного стану, надаємо для використання в роботі перелік нормативних документів затверджених Кабінетом Міністрів України.

1.Кабінет Міністрів України Постанова від 20.03.2022 № 332

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-viplati-dopomogi-na-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenim-osobam-332

2.Кабінет Міністрів України Постанова від 16.04.2022 № 457

Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pidtrimku-okremih-kategorij-naselennya-yake-postrazhdalo-u-zvyazku-z-vijskovoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-proti-ukrayini-457

3.Кабінет Міністрів України Постанова від 19.03.2022 № 333

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-kompensaciyi-vitrat-za-timchasove-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-yaki-peremistilisya-u-period-voyennogo-stanu-i-ne-333        

4.Кабінет Міністрів України Постанова від 29.04.2022 № 495

Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-zahodi-z-formuvannya-fondiv-zhitla-priznachenogo-dlya-timchasovogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-495

5.Кабінет Міністрів України Постанова від 19.03.2022 № 334

Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-reyestraciyi-perereyestraciyi-bezrobitnih-ta-vedennya-obliku-osib-yaki-shukayut-robotu-narahuvannya-ta-viplati-dopomogi-po-bezrobittyu-na-period-diyi-voyennogo-stanu-334

6. Кабінет Міністрів України Постанова від 20.03.2022 № 331

Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-robotodavcyu-kompensaciyi-vitrat-na-oplatu-praci-za-pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-vnaslidok-provedennya-bojovih-dij-pid-331

7. Кабінет Міністрів України Постанова від 29.04.2022 № 505

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 26 березня 2022 р. № 380

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-20-bereznya-2022-r-326-i-vid-26-bereznya-2022-r-380-505-290422

Водночас повідомляємо, що всі нормативні документи, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, розміщуються на сайті Кабінету Міністрів України.

Повернутись