Економічні показники

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

За січень - жовтень 2018 року підприємствами реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 4687,2 млн. грн, що на 6,6 % більше, ніж у січні-жовтні 2017 року. По даному показнику район посідає I місце серед районів Вінницької області. Обсяг реалізації на одну особу в 2,2 рази перевищує обласний показник і становить 85,1 тис грн.  Частка району в загальнообласномуобсязі реалізованої продукції складає 7,5 %.

ІНВЕСТИЦІЇ

 За 9 місяців 2018 року підприємствами та організаціями різних форм власності освоєно 169,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що 21,6 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року (в діючих цінах). У розрахунку на одну особу освоєно 3,1 тис грн. капітальних інвестицій. Питома вага обсягу капітальних інвестицій в загальнообласному показнику становить 1,6 %. Основними джерелами фінансування інвестицій є власні кошти підприємств.

В реальному секторі економіки реалізовано наступні інвестиційні проекти:

- ТОВ «Родекс Україна» розпочато виробництво верхнього одягу, створено 35 робочих місць;

- в Тульчинській філії ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» модернізовано аміачно-холодильне господарство;

- ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський хлібопродукт» побудовано 3 бригади по вирощуванню курчат-бройлерів: в с. Василівка, в с. Михайлівка та с. Білоусівка, по 38 пташників кожна. Створено 57 нових робочих місць;

- ПАТ «Дружба ВМ» споруджено садові шпалери та  встановлено систему крапельного зрошення на площі 14,9 га;

- ТОВ «Вінницька птахофабрика» здійснюється нове будівництво заводу по виробницту біогазу, розташованого на території Заозерненської сільської ради. Планується створити 30 нових робочих місць;

- ТОВ «САНВІН 4» побудовано комплекс будівель та споруд – фотогальванічну електростанцію «Петрашівка» на території Печерської сільської ради. Створено 7 нових робочих місць.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району станом на 01.10.2018 року, становить 6708,2тис. дол. США, що на 4,7 % більше до початку 2018 року та в розрахунку на одну особу населення складає 122 дол. США.

КАПІТАЛЬНЕ  БУДІВНИЦТВО

Згідно статистичних даних, у січні–листопаді 2018 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 34,5 млн. грн, що на 9,2 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У січні - вересні 2018 року прийнято в експлуатацію 1316 м2  загальної площі житла, що на 24,0 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

ТРАНСПОРТ

За січень - листопад 2018 року автомобільним транспортом перевезено 91,0 тис. тонн вантажів, що на 1,0 % більше, ніж у січні-листопаді 2017 року. Вантажооборот збільшився на 5,9 % і становить 27,9 млн. тонно-кілометрів.

ПрАТ «Тульчинське АТП-10507» та фізичними особами - підприємцями перевезено 1171,4 тис. пасажирів, що в 2,2 рази  більше, ніж за січень-листопад 2017 року. Пасажирооборот збільшився на 54,1 % і склав 45,4 млн. пас. км.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Зовнішньоторговельний оборот товарів Тульчинського району за січень-вересень 2018 року становить 30,6 млн. дол. США.

По експорту продукції підприємствами район займає 2 місце серед районів області, хоча його обсяг порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 17,6 % і склав 29,6 млн. дол. США. Обсяг імпорту за січень-вересень 2018 року збільшився на 65,1 % і становить 1,0 млн. дол. США.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним і складає 28,5 млн. дол. США. 

ПОСЛУГИ

Обсяг наданих послуг за січень-вересень 2018 року збільшився на 15,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року і становить 76,4 млн. грн. Обсяг реалізованих послуг населенню склав 24,6 млн. грн, або 32,2 % до загального обсягу послуг по району. (За даним показником район займає 2 місце серед районів області).

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА  СЕРЕДНЬОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Cтаном на 01.01.2019 року в районі діяло 2686 суб’єктів малого підприємництва та 10 суб’єктів середнього підприємництва.

За 9 місяців поточного року суб’єкти малого та середнього бізнесу забезпечили надходження до місцевого бюджету в сумі 59,7 млн. грн, що на 11,4 % більше проти відповідного періоду 2017 року. Питома вага надходжень від їх діяльності становить 36,7 % в загальних надходженнях.

За січень-грудень 2018 року зареєстровано 289 фізичних осіб - підприємців (за січень - грудень 2017 р. – 332 ФОП) та 12 юридичних осіб (за січень - грудень 2017 р. – 22 юридичні особи).

Зареєстровано припинення підприємницької діяльності 409 фізичних осіб-підприємців (за січень - грудень 2017 р. – 645 ФОП) та 2 юридичних осіб (за січень - грудень 2017 р. – 3 юридичні особи).

За січень-грудень 2018 року через центр надання адміністративних послуг надано 21180 адміністративних послуг, що в 1,7 рази більше, ніж за січень-грудень 2017 року. 

                                         Аграрний сектор

Сільськогосподарський комплекс району має зерново-технічний напрямок з розвинутим птахівництвом.

Погодні умови цього року  в цілому були сприятливі длягалузі сільськогосподарського виробництва.

Так, по всіх категоріях господарств  району скошено і обмолочено зернових на площі 30922га з середньою урожайністю 76,9ц/га, намолочено 237,7тис. тонн зерна, що на 59,9тис. тонн більше ніж у минулому році.

З пізніх культур завершено збирання сої на площі 2139га, намолочено 6060тонн при урожайності 28,3ц/га, соняшнику на площі 13445га, намолочено 43228тонн при урожайності 32,2ц/га.

Завершено збирання кукурудзи на зерно – обмолочено 13702га намолочено 143,8тис. тонн зерна при середній урожайності 105ц/га. В с/г підприємствах обмолочено 11502га, намолочено 124,0тис. тонн зерна при середній урожайності 107,8ц/га.

Зібрано  цукрових буряків на площі 3772га накопано 178,6тис. тонн, при середній урожайності 500ц/га.

Під урожай 2019року по всіх категоріях господарств площа озимих зернових склала 14245га, з них озима пшениця - 13615га (на 904га більше, ніж у минулому році), озимий ячмінь - 630га. Крім того посіяно 2376га  озимого ріпаку. 

Завершено розрахунки за оренду земельних і майнових паїв. Станом на 20.12.2018 р. виплачено за оренду земельних часток (паїв) 145,1млн.грн, що складає 115,4% до нарахованого. За оренду майнових паїв виплачено 481 тис.грн, 101,0%.

Викликає стурбованість стан справ в галузі тваринництва району.

Станом на 01.11.2018року в реформованих господарствах району утримується 882голів ВРХ, що менше минулого року на 156голів, в т. ч. 360гол. корів,  (-3 гол. до минулого  року ), поголів’я свиней 1818гол, (+327гол. до мин. року), овець 300гол, (-48гол. до мин. року), птиці 9,8млн. гол. ( на 5 млн. гол.більше до мин. року).

За 11 місяців поточного року валове виробництво молока становить 10749цнт., що менше минулого року на 663цнт., виробництво (вирощування) м’яса – 1491968цнт. (+123318цнт. до мин року),  виробництво (реалізація) м’яса  становить  - 1565514цнт. (+235315 цнт., до мин. року).

Продуктивність корів, які були на початок року 2018року становить 3036кг молока, що менше минулого року на 91кг.

Районний бюджет

За період з початку року до  зведеного  бюджету  району за 11 місяців  надійшло  77,0  млн.  грн.  доходів без врахування трансфертів,  що  становить  113,7%  до показників, затверджених  місцевими  радами  з урахуванням змін.  Порівняно із відповідним періодом минулого року в  співставних  умовах надходження збільшились на  31,2%  або  на  18,3  млн. грн.

Домінуючим джерелом у складі власних та закріплених доходів є податок  та  збір на доходи фізичних осіб – фактично отримано з початку року – 36,5 млн. грн. або 47,4 відсотка від загального обсягу усіх надходжень. Основними  платниками    даного  податку  є  ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 9,2 % та бюджетні установи-(26,8 відсотка в структурі  надходжень), сільгоспвиробники (52,7 % в структурі надходжень).

Суттєво впливає на стан виконання місцевих бюджетів своєчасне надходження єдиного податку,  якого  отримано податку в сумі  17,0  млн. грн., що на 3,8 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року.

Базової дотації з державного бюджету надійшло 15,0 млн. грн.,   що  становить  100%  до планових  показників.

Проводиться постійна робота по забезпеченню виконання  бюджетів базового рівня. Так, станом на 01.12.2018 року  всі  місцеві бюджети  виконано по власних і закріплених. 

Так, щодо наповнення місцевих бюджетів за січень-жовтень поточного року виконання складає 2,1 млн.грн., в тому числі за рахунок:

-перегляду ставок за оренду землі, комунального майна тощо – 1,8  млн.  грн.;

-інші заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та нарощування власної дохідної бази – 0,3 млн. грн.

 Головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечено першочергове спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків. Станом на 01.11.2018 року профінансовано планові видатки в сумі  376410,5 тис. грн., або 96,4% до уточненого плану на рік. На фінансування захищених статей спрямовано 348724,4 тис. грн., або 92,6% усіх видатків. Своєчасно проведені розрахунки по оплаті праці з нарахуваннями та спожиті енергоносії.  Кредиторська заборгованість по захищеним статтям видатків відсутня. В повному обсязі передбачено асигнування на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоносіїв, чим забезпечено виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

На постійному контролі знаходиться питання дотримання головними розпорядниками коштів фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу.

Місцевими радами прийнято ряд рішень щодо розподілу додаткових ресурсів на покриття дефіциту бюджету та виконання місцевих програм і заходів. Так, станом на 01.12.2018 року розподілено додаткового фінансового ресурсу на суму 22,1 млн.грн., в тому числі коштів вільного залишку  14,5 млн. грн. та понадпланових надходжень 7,6 млн. гривень. Із загальної суми спрямовано

на оплату праці з нарахуваннями – 5,1 млн. грн.

на інші захищені видатки (медикаменти, харчування, енергоносії) – 0,3 млн. грн.

на виконання місцевих програм соціального захисту населення – 1,1 млн.грн.

на поточні видатки по благоустрою населених пунктів та фінансову підтримку підприємств ЖКГ – 0,9 млн.грн.

на поточний ремонт доріг місцевого значення – 1,8 млн.грн.

інші поточні видатки (придбання матеріалів, оплата послуг) – 8,3 млн.грн.

на капітальні видатки  – 4,6 млн. грн.

Зайнятість населення

У січні-грудні 2018 року послугами районної служби зайнятості скористалися 2006 осіб.   Тривалість зареєстрованого безробіття складає 141 день.

Протягом 2018 року за направленням центру зайнятості отримали роботу  910 осіб.

Брали участь у роботах тимчасового характеру 38 безробітних, до громадських робіт було залучено 40 осіб.

З метою забезпечення роботодавців у кваліфікованих робітниках, районною службою зайнятості в 2018 році направлено на професійне навчання 234 безробітних, рівень працевлаштування після навчання становить 100%

Вернуться