Форма запиту на інформацію

                                                                          Додаток 4                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                    розпорядження заступника
                                                                          голови районної ради
                                                                          від 14 серпня 2019 року №67

 

Форма запиту на інформацію

Голові (заступнику голови) районної ради
вул. Миколи Леонтовича, 1, м. Тульчин, 23600

 

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача, найменування юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи )

__________________________________________________________________
(поштова адреса або адреса електронної пошти)

__________________________________________________________________
(номер засобу зв’язку: телефон, факс)

 

Запит на інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене) ______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(вказується загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит)

Відповідь прошу надати (за адресою/ факсом/ електронною поштою/ особисто), (необхідне підкреслити)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних у базі персональних відповідно до вимог Закону України від 1 червня 2010 року №2297-УІ «Про захист персональних даних».

 

„____” ____________20___ рік                                                _________________________

                                                                                                                 (підпис запитувача інформації)

* Примітка:

Надсилаючи інформаційний запит Ви надаєте згоду на обробку та використання своїх персональних даних в порядку та на умовах, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та вважаєтесь ознайомленими з правами, визначеними Законом України „Про захист персональних даних”, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.