ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

У К Р А Ї Н А
ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
23600 м.Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 1
тел. 2-26-48, факс 2-24-01
 e-mail: [email protected]

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

07 березня 2018 р. №20

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію  та порядку відшкодування цих витрат

 

Відповідно до ч.7 ст.55, п.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання ч.3 ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»:

1. ЗАТВЕРДИТИ:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).
1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).
1.3. Зразок рахункуна відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).
2. Головному бухгалтеру забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради.

 

Голова районної ради                                                                                            О. Авраменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної ради від 07 березня 2018 р. №20

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Тульчинською районною радою за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли районна рада є належним розпорядником інформації.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані зі скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.

Витрати, пов’язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

4. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється головним бухгалтером Тульчинської районної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ Тульчинської районної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

5. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у журналі обліку інформаційних запитів Тульчинської районної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

6. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов’язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку (крім листування засобами електронної пошти), надаються після сплати зазначених послуг.

 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                            В. Вільчинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної ради від 07 березня 2018 р. №20

Розмір

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) - 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) - 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) - від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

4. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки береться на дату копіювання та друку документів.

5. Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.

 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                    В. Вільчинськй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної ради від 07 березня 2018 р. №20

 

 

З Р А З О К

 Надавач послуг:                   Тульчинська районна рада

 Реєстраційний рахунок       хххххххххххххх

 МФО банку                          хххххх

 Код ЄДРПОУ                      хххххххх

 Платник:                               __________________________________________

                                               __________________________________________

РАХУНОК № ___________

від  ___  ______________ 201__ року

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк (без ПДВ)
грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ)
грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

х

х

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до сплати: ________________________________________________________

                                             (сума прописом)

 Виконавець     _______________       ____________________________

 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                           В. Вільчинський