Про стан використання генетично модифікованих організмів на території Вінницької області

25.03.15

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА
 
РІШЕННЯ № 837

 

         20 березня 2015 р.                                                                              34 сесія 6 скликання

 

Про стан використання  генетично модифікованих організмів

на території Вінницької області

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою захисту життя і здоров’я населення області від негативного впливу, зумовленого генетично модифікованими організмами, забезпечення охорони природного навколишнього середовища, враховуючи ініціативу Вінницького обласного осередку екологічної ліги, пропозиції провідних науковців вищих навчальних закладів області та висновки постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, курортів та здорового способу життя, з питань агропромислового комплексу, з питань регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин,  обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію „Про стан використання генетично модифікованих організмів на території Вінницької області” взяти до відома.

2. Оголосити територію Вінницької області вільною від генетично модифікованих організмів.

 3. Рекомендувати:

3.1. Обласній державній адміністрації розробити та внести на розгляд сесії обласної Ради заходи щодо  обмеження виробництва та використання генетично модифікованих організмів на території області.

3.2. Органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади, науковцям, виробникам, продавцям (постачальникам), розробникам, споживачам генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, які передбачають їх використання:

- обмежити виробництво та використання генетично модифікованих організмів на території області;

- активно впроваджувати методи органічного землеробства;

- розширювати виробництво екологічно безпечних продуктів харчування;

- заборонити використання генетично модифікованих продуктів                         в державних і комунальних закладах освіти та охорони здоров’я;

   - проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед жителів області щодо ризиків впливу генетично модифікованих організмів на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

4. Схвалити Звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо законодавчого врегулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні, що додається.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної Ради.

 

Голова обласної Ради                                                                 С. СВИТКО

 

         Додаток

до рішення  34 сесії

обласної Ради 6 скликання

                                         від 20 березня 2015 року № 837  

 

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 6 скликання

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

щодо законодавчого врегулювання  використання генетично модифікованих організмів в Україні

                                                                

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 6 скликання,Ради провідні науковці та громадськість Вінниччини, розглянувши та обговоривши проблеми виробництва та використання генетично модифікованих організмів на території Вінницької області та в Україні, відзначаємо, що в країні  постала нагальна потреба вивести ГМО з тіні та забезпечити належний рівень державного регулювання їх використання.

Вважаємо, що чинне законодавство України, яке регулює поводження з ГМО, є досить об’ємним, але в той же час, недосконалим і потребує доопрацювання. Враховуючи зазначене, пропонуємо, на законодавчому рівні запровадити:

- обов’язкову державну реєстрацію ГМО або продукції виготовленої з ГМО, а також прозорість та публічність цієї процедури;

- порядок ліцензування генетично-інженерної діяльності;

- отримання відповідних висновків державної експертизи, на підставі яких видається дозвіл на введення в обіг ГМО або продукції з ГМО;

- вимоги щодо умов транзитного переміщення через державу незареєстрованих в Україні ГМО та їх утилізацію, знищення чи знешкодження;

єдиний державний контролюючий орган, який би займався питаннями ГМО;

- періодичний лабораторний контроль продукції на вміст ГМО та виділення бюджетних коштів на його проведення;

- введення в адміністративний та кримінальний кодекси України норм, які визначали б покарання за обіг незареєстрованих ГМО, або виробництво продукції, отриманої з їх використанням;

-  наукові довгострокові дослідження щодо впливу ГМО на організм людини і довкілля; 

- державну підтримку виробництва екологічно чистих продуктів.

Переконані, що удосконалення нормативно-правового регулювання поводження з ГМО  в Україні сприятиме запобіганню їх неконтрольованого розповсюдження, зменшенню шкоди довкіллю з урахуванням загроз для здоров’я населення.

                                                                Схвалено рішенням сесії

 Вінницької обласної Ради 6 скликання

                 від 20 березня 2015 року  №837         

Повернутись