Які види послуг розуміються під «побутовими послугами населенню», які надаються ФОП платниками ЄП, що віднесені до першої та другої групи платників ЄП?

20.12.17

   Відповідно до п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу України для цілей глави 1розділу ХIV«Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» ПКУ під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

·         виготовленнявзуттязаіндивідуальнимзамовленням;

·         послугизремонтувзуття;

·         виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

·         виготовленнявиробівізшкіризаіндивідуальнимзамовленням;

·         виготовленнявиробівзхутразаіндивідуальнимзамовленням;

·         виготовленняспідньогоодягузаіндивідуальнимзамовленням;

·         виготовленнятекстильнихвиробівтатекстильноїгалантереїзаіндивідуальнимзамовленням;

·         виготовленняголовнихуборівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         додатковіпослугидовиготовленнявиробівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послугизремонтуодягутапобутовихтекстильнихвиробів;

·         виготовленнятав’язаннятрикотажнихвиробівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послуги з ремонту трикотажних виробів;

·         виготовленнякилимівтакилимовихвиробівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

·         виготовленняшкірянихгалантерейнихтадорожніхвиробівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

·         виготовленнямеблівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послугизремонту, реставраціїтапоновленнямеблів;

·         виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

·         технічнеобслуговуваннятаремонтавтомобілів, мотоциклів, моторолерівімопедівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послугизремонтурадіотелевізійноїтаіншоїаудіо- івідеоапаратури; послугизремонтуелектропобутовоїтехнікитаіншихпобутовихприладів;

·         послугизремонтугодинників; послугизремонтувелосипедів;

·         послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

·         виготовленняметаловиробівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послугизремонтуіншихпредметівособистогокористування, домашньоговжиткутаметаловиробів;

·         виготовленняювелірнихвиробівзаіндивідуальнимзамовленням;

·         послугизремонтуювелірнихвиробів;

·         прокатречейособистогокористуваннятапобутовихтоварів;

·         послугизвиконанняфоторобіт;

·         послугизобробленняплівок;

·         послугизпрання, обробленнябілизнитаіншихтекстильнихвиробів;

·         послугизчищеннятафарбуваннятекстильних, трикотажнихіхутровихвиробів;

·         вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

·         послуги перукарень;

·         ритуальні послуги;

·         послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

·         послуги домашньої прислуги;

·         послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ

Повернутись