Щодо відображення платниками спеціального режиму оподаткування ПДВ операцій з продажу основних засобів

14.06.16

Щодо відображення платниками спеціального режиму оподаткування ПДВ  операцій з продажу основних засобів

   Відповідно до п. 5 розд. І Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21 (далі – Порядок № 21), платники податку, які згідно зі ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації з ПДВ з позначкою «0110» (далі – декларація з ПДВ), подають податкову декларацію з ПДВ з позначкою «0121»/«0122»/«0123» (далі – декларація 0121 – 0123), яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого ст. 209 ПКУ.

       Підпунктом 2 п. 3 розд. V Порядку № 21 визначено, що операції на митній території України, які оподатковуються ПДВ за основною ставкою, відображаються у рядку 1.1 декларації з ПДВ. При цьому у рядку 1.1 декларації 0121 - 0123 вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених/наданих сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.

       Враховуючи зазначене, операції з продажу основних засобів щодо яких суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням таких основних засобів, відображалися в податкових деклараціях 0121 – 0123, зазначаються суб’єктом спеціального режиму оподаткування у рядку 1.1 декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (0110).

       Одночасно з цим, такий суб’єкт в податковій декларації 0121 – 0123 має здійснити коригування податкового кредиту у рядку 13 (зі знаком «–») на суму, яка відповідає сумі податку, нарахованій на недоамортизовану у бухгалтерському обліку вартість основного засобу (визначається як частина суми податку, сплаченого при придбанні основного засобу, яка відповідає частці балансової (залишкової) вартості такого основного засобу у його початковій (первісній) вартості), та відобразити таку суму податку у рядку 13 (зі знаком «+») декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (0110).

       Враховуючи вищевикладене, сільськогосподарське підприємство у разі реалізації основного засобу, має право здійснити коригування податкового кредиту на суму, яка відповідає сумі податку, нарахованій на недоамортизовану у бухгалтерському обліку вартість основного засобу.

    За матеріалами Тульчинської ДФС

Повернутись