Сплата єдинниками першої та другої груп єдиного податку та ЄСВ за себе у 2015 році

10.02.15

Єдиний податок

 Максимальна ставка єдиного податку (далі – ЄП) установлюється у відсотках від мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), що діє на 1 січня поточного року, і становить:

 - для єдинників першої групи – 10 % МЗП;

 - для єдинників другої групи – 20 % МЗП.

 ЄП сплачується щомісяця авансом за поточний місяць не пізніше 20-го числа.

 У 2015 році встановлено такий розмір МЗП: з 1 січня – 1 218 грн.; з 1 грудня – 1 378 грн.

Єдиний Соціальний Внесокза себе

 Квартальний платіж ЄСВ розраховується за формулою

МЗП х 34,7 % х 3 міс.,

 де 34,7 % – базова ставка ЄСВ;

 - добуток МЗП х 34,7 % – мінімальний страховий внесок. Єдинник не може сплачувати ЄСВ за себе менше від цієї суми.

 Таким чином, за січень - листопад 2015 року місячний внесок становить 422,65 грн. (1 218,00 грн. х 34,7 %), а за грудень – 478,17 грн. (1 378,00 грн. х 34,7 %).

 ЄСВ сплачується до 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом. Якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день, тоді останнім днем строку вважається перший робочий день після святкового (вихідного) дня.

 Можна сплачувати ЄСВ авансовим платежем до 20-го числа кожного місяця поточного кварталу. Розмір платежу визначається на розсуд платника, але загальний платіж за квартал не може бути менше від мінімально встановленого платежу .

Повернутись