Як у формі № 1ДФ відобразити доходи від оренди рухомого майна

05.04.17

 Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ нагадує суб»єктам підприємництва про необхідність подачі до 9 травня 2017  року податкову звітність по формі 1-ДФ-про отримані доходи та сплачені суми ПДФО та військового збору за 1 квартал 2017 року.

 Рухомими речами (майном) є речі (майно), які можна вільно переміщувати в просторі. Детальніше визначення рухомого майна наведено в п. 3 Нацстандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 р. № 1440. А саме: рухоме майно — це матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно в матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

Щодо відображення у формі № 1ДФ доходу від надання в оренду рухомого майна, є певна невизначеність. Проблема полягає в тому, що длянерухомого майна довідником ознак доходу чітко прописана ознака «106».

Щодо рухомого майна спеціальної ознаки не передбачено. Сума орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування, інше майно), відображається ним у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127» (Іншi доходи).

Цяпозиція висловленав листі ДФС від 01.09.2015 р. № 18655/6/99-99-17-03-03-15.

Повернутись