ДФС про нюанси функціонування системи електронного адміністрування ПДВ

04.11.15

ГУ ДФС,роз'яснили, як формується витяг з СЕА ПДВ та які наслідки будуть за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

У листі від 23.10.2015 р. №2911/10/25-01-25-01-09 фахівці ДФС у Чернігівській області роз'яснили:

1) Рядок 2 витягу з СЕА ПДВ формується та відповідає сумі податку, на яку платник податку може зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН(SНакл), обчисленій за формулою:

SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах - SНаклВид - SВідшкод - SПеревищ, (див. п. 200-1.3 ПКУ)

Для обрахунку показників SНаклОтр, SНаклВид та SМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

З 1 липня 2015 року при реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН відбувається перевірка наявності у платника достатньої реєстраційної суми. Тобто для отримання можливості зареєструвати в ЄРПН податкову накладну або розрахунок коригування реєстраційна сума платника податку повинна бути більшою або дорівнювати сумі ПДВ, зазначеній у вказаних документах.

Якщо така реєстраційна сума є меншою, у реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування буде відмовлено.

У такому випадку (в тому числі, якщо реєстраційна сума має від'ємне значення) платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке збільшення може бути здійснено за рахунок:

- отриманих податкових накладних та розрахунків коригування (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг), складених на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН;

- сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів;

- поповнення електронного рахунку грошовими коштами.

Протягом операційного дня показник реєстраційної суми змінується з врахуванням дати та часу в залежності від того, який документ зареєстровано в системі електронного адміністрування (далі – СЕА).

2) Рядок 8 витягу з СЕА ПДВ відповідає показнику SПеревищ - загальній сумі перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Цей показник розраховується автоматично після прийняття звітності від платника податку, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.

Таким чином, якщо платник податку своєчасно не зареєстрував в ЄРПН податкові накладні та відповідно не зменшив реєстраційну суму на суму податку, зазначену в таких податкових накладних, то після подання звітності з ПДВ за відповідний звітний період, в якій задекларовано податкові зобов'язання з ПДВ, що визначені у податкових накладних, які не зареєстровані в ЄРПН, реєстраційна сума платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у податкових накладних, своєчасно не зареєстрованих в ЄРПН.

Після реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН в СЕА ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника SПеревищ за звітний період, в якому було складено таку податкову накладну, та розрахункової суми (SНакл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних.

Показник SПеревищ формується наростаючим підсумком і може мати лише позитивне значення.

При від'ємному значенні показника вважається, що такий показник дорівнює нулю.

Перерахунок показника SПеревищ здійснюється щоразу при:

- поданні декларації з ПДВ / уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання;

- реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування, складених за вказані періоди на дату такої реєстрації.

Повернутись