Грошова допомога працівнику: неоподатковувані і оподатковувані умови

01.12.15

 Розглянемо всі тонкощі та особливості трьох видів допомоги: матеріальної нецільової, благодійної цільової, допомоги на лікування та медичне обслуговування

Податкове і соціальне законодавства передбачили окремі види допомоги, які мають різні цілі і свої особливості оподаткування ПДФО, ЄСВ і військовим збором. У цій статті розглянемо всі тонкощі та особливості трьох видів допомоги: матеріальної нецільової, благодійної цільової, допомоги на лікування та медичне обслуговування.

Матеріальна допомога

ЄСВ. Закон про ЄСВ (№ 2464) визначає два види матеріальної допомоги, яку можуть отримувати працівники:оподатковувану ЄСВ,неоподатковувану ЄСВ

Відповідно, матеріальна допомога, яка надається не працівникам підприємства не є об’єктом для ЄСВ.

Як передбачає пункт 1 ст. 7 Закону про ЄСВ, страхувальники нараховують ЄСВ на суму заробiтної плати за видами виплат, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi".

Звернувшись до пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати (№ 5), знаходимо матерiальну допомогу, що:

·         має систематичний характер,

·         надана всiм або бiльшостi працiвникiв (на оздоровлення, у зв'язку з екологiчним станом)

 

Така матеріальна допомога включається до фонду оплати праці, а значить є об’єктом для ЄСВ. Так само вважає і Пенсійний фонд, зазначивши це у своєму листі від 08.02.2012р. № 2929/03-30 наступне: матерiальна допомога є базою для нарахування та утримання єдиного внеску, якщо вона одночасно задовольняє наступним умовам:

· має систематичний характер,

· надана всiм або більшості працiвникiв,

· визначена у колективному договорi пiдприємства,

· надається працiвникам як за умови подання заяви, так i без неї (на оздоровлення, у зв'язку з екологiчним станом), а отже і вiдноситься до заробiтної плати, як iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.

Одночасно, у п. 7 ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що перелiк видiв виплат, на якi не нараховується єдиний внесок, затверджується КМУ – це Постанови № 1170, якою визначено у п. 14 розділу І, що не є об’єктом для ЄСВ матерiальна допомога:

· разового характеру,

· що надається окремим працiвникам

· на визначені чотири цілі:

· у зв'язку iз сiмейними обставинами,

· на оплату лiкування,

· оздоровлення дiтей,

· поховання

Беручи до уваги згаданий вище лист, Пенсійний фонд продовжує роз’яснювати наступне: матеріальна допомога не є базою для нарахування та утримання єдиного внеску, якщо вона:

була надана у непередбачених (екстрених) випадках, коли необхiднiсть її отримання виникла раптово,за умови подання заяви, а її розмiр визначався адмiнiстрацiєю пiдприємства.

За матеріалами Тульчинскього відділення

Немирівської ОДПІ

Повернутись