Меню розділу "КУ "Трудовий архів""

КУ "Трудовий архів"

Комунальна установ « Тульчинський Трудовий архів»

Адреса: вул. Незалежності, 8, м. Тульчин,  Вінницька область, 23600

Контактний телефон:(моб) 0986058700

1. Рішенням 6 сесії Тульчинської районної ради 5 скликання від 19 січня 2007 року №84 створено Комунальну установу « Тульчинський районний трудовий архів»

2. Штатна чисельність станом на 01.01.2019р складає:

- завідувач архіву - 1

- архіваріус -1   

- бухгалтер - 0,5  

3. Загальна площа архіву  -106,4 кв. м.

    Загальна площа архівосховищ -75,12 кв. м.

    Кількість фондів – 173

    Кількість одиниць збереження – 24654 справ.

4.Загальна кількість виконаних запитів юридичних та фізичних осіб (установ та громадян) на 01.01.2019 року- 411; тематика запитів: про стаж роботи - 50, зарплату - 358  , майнового характеру- 0про дату заснування організацій - 3інші фактологічного характеру – 0.

Мета та основні  завдання діяльності  установи:

  • приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
  • науково-технічне опрацювання та описування документів, що надходять на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву;
  • облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату, зокрема, із застосуванням персональних комп’ютерів;
  • організація користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видача у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам;
  • проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації описів справ тимчасового зберігання, з особового складу підприємств, установ і організацій - джерел комплектування та актів про виділення до знищення справ, строк зберігання яких закінчився.

Організація і основи діяльності:

  1. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується з районною радою,  архівним відділом (сектором) районної державної адміністрації та затверджується керівником Трудового архіву. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідно Державному архіву  області, архівний відділ ( сектор) районної державної адміністрації;
  2. Коло службових обов'язків працівників Трудового архіву визначається посадовою інструкцією, що затверджується головою районної ради, іншим працівникам посадові інструкції затверджуються керівником Трудового архіву;
  3. Трудовий архів здійснює господарську діяльність від свого імені на засадах змішаної форми господарювання.
  4. Трудовий архів веде поточний і бухгалтерський облік своєї роботи, статистичну звітність в установленому порядку.