У К Р А Ї Н А
ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
23600 м.Тульчин, вул. Леніна, 1
тел. 2-26-48, факс 2-24-01
Email:ray_rada2@ukrpost.ua

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.07.2011року №64

Про забезпечення виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації» в Тульчинській
районній раді та її   виконавчому апараті
 
 
    Зметою забезпечення виконання органами місцевого самоврядування  Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон) та реалізації конституційного права особи збирати, збері­гати, використовувати і поширювати інформацію,керуючись ч. 7 ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
 1. Встановити, що Тульчинська районна рада та її виконавчий апарат є розпорядником публічної інформації стосовно інформації:
 • що була створена або отримана в процесі реалізації Тульчинською районною радою її повноважень;
 • що була створена або отримана  виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності  Тульчинської районної ради та її органів.
 1. Затвердити такі, що додаються:
2.1  Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Тульчинська районна рада.
2.2  Форму запиту на інформацію.
 1. Визначити загальний відділ виконавчого апарату Тульчинської районної ради (Толоковий Г.М.) відповідальним структурним підрозділом за забезпечення доступу до публічної   інформації,   розгляд,    опрацювання,   облік, систематизацію,  аналіз, контроль  запитів   на   інформацію,   надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до  районної ради та її виконавчого
  апарату.
 2. Загальному відділу (Толоковий Г.М.) у тижневий термін розробити та подати на затвердження:
 • перелік відомостей, що становлять службову інформацію (згідно ст..9 Закону) ;
 •  інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та ін­ших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інфор­мацію;.
 1. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради       (Толоковий Г.М.)
5.1 Внести відповідні зміни до положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу.
5.2 У тижневий термін внести пропозиції голові районної ради щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в районній раді і містять публічну інформацію, передбачивши обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами.
 1. Організаційному відділу виконавчого апарату районної ради (Вільчинський В.В.) :
6.1  Забезпечитиоперативне оприлюднення та оновлення в місцевих за­собах масової інформації,  зазначеної у статті 15 Закону.
6.2  Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громад­ським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпечен­ням органами місцевого самоврядування доступу до публічної інформації шляхом про­ведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.
 1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради в межах своїх повноважень надавати загальному відділу виконавчого апарату районної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону. 
 2. Головному бухгалтеру (ОгородникЛ.В.) забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із виконанням закону.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
 
ГОЛОВА  РАЙОННОЇ  РАДИ                                                                  О. АВРАМЕНКО