Порядок доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням  голови районної ради
 від 05.07.2011 року №64 
 
 
 
 
П О Р Я Д О К
доступу до публічної інформації розпорядником
якої є Тульчинська районна рада
 
 1.   Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 2. Запит  на інформацію може бути індивідуальним або колективним. За­пити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 3. Запит на інформацію має містити:
 • Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.
 • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
 • Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 1. Для оформлення інформаційного запиту  слід  звертатися усно: за телефоном : 2-26-48, факсом: 2-24-01, електронною поштою: rau_rada2@ukrpost.ua  чи письмово за адресою: 23600, м. Тульчин, вул. Леніна, 1, загальний відділ виконавчого апарату районної ради (на конверті вказувати "Публічна інформація").
 2. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
 3. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
 4.  Залежно від змісту запиту, він подається заступнику голови або керівнику виконавчого апарату районної ради (відповідно до розподілу обов'язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інфо­рмацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.
 5. Інформація на запит надається безкоштовно.
 6. Відповідь на запит на інформацію надається районною радоюне пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 7. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продук­тів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та ін­ших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 8. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна радаможе продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з об­ґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 10. У разі, коли районна рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не воло­діє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, за­значені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмо­во.
 11. Якщо районній раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту на­лежним розпорядником.
 12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства Укра­їни.