Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови районної ради
 від 05.07.2001 року №64 

 

Форма запиту на інформацію

 

Голові Тульчинської районної ради
_______________________________
_______________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
_______________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
_______________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отри­мати доступ)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про... (загальний опис ін­формації)
______________________________________________________
_____________________________________________________________
 
Відповідь прошу надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
Факсом(вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати E-mail)
В усній формі (вказати номер телефону)

_________________                                      _____________________            

(дата)                                                         (підпис)

 

Запит подається до загального відділу виконавчого апарату районної ради (каб.314). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».